Angst

- når dit nervesystem, tanker, følelser og sanser er på overarbejde

Stort set alle mennesker oplever at have angst på et tidspunkt i deres liv. Der er flere former for angst, men den mest almindelige form vi oplever er følelsen af panikangst, hvor hjertet banker på højtryk og mellemgulvet trækker sig sammen.

KROP OG PSYKE

Ofte varer et angstanfald ikke længere end 30 min. men det kan føles som om, at det aldrig stopper. Måske sidder du tilbage med en frygt for, at du aldrig får det bedre, og at du pludselig er blevet til "sådan én som har angst".  Men bare rolig, de fleste mennesker oplever måske et anfald 1-2 gange, før de lærer hvilke signaler, de skal være opmærksomme på, inden det ender i et anfald igen.

Din krop, har fortalt dig, at du er "bange" længe før, din hjerne accepterer eller forstår det. En psykomotorisk terapeut kan hjælpe dig med at finde kropslige og mentale redskaber til at forebygge eller komme igennem dit næste angsttilfælde. 

 

Når der arbejdes med angstproblematikker i behandlingen fokuseres der på både krop og psyke. Ofte indebærer det en gennemgang af den kognitive diamant, som er et redskab, der kan bruges til at forklare hvordan tanker, krop, følelser og handlinger hænger sammen. 

1. Den kognitive diamant og awarenesszoner

DEN KOGNITIVE DIAMANT

Den kognitive diamant kommer fra den kognitive adfærdsterapi. Det er et redskab, der kan bruges til at skille tingene ad, hvilket er nødvendigt når følelser, tanker, sansninger og handlinger bliver blandet sammen i f.eks. en følelse af angst. For nogle mennesker giver det rigtig god mening at se det på denne måde og få en forståelse af, hvordan negative tanker har uhensigtsmæssige konsekvenser for f.eks. vores handlinger, og samtidig hvordan en afslappet og ikke-stresset krop kan have positiv effekt på vores følelser og tanker og dermed lede til mere hensigtsmæssig handlinger.

AWARENESS ZONER

Derudover benyttes awarenesszoner fra gestaltterapien også som redskab til f.eks. at flytte opmærksomheden eller blive klogere på, hvor du har din opmærksomhed. En viden om awarenesszoner kan hjælpe dig med at fjerne fokus fra de mange tanker og ubehagelige sansninger i kroppen som f.eks. hjertebanken og spændinger i bryst og hals. Det kan være en måde at cope med dine reaktioner lige nu og her. 

Angst kan føles som en kæmpe mursten, der presser på dit bryst. og måske føles det som om, at du aldrig kan trække vejret ordentligt igen. 

2. Angst og behandling 

I psykomotorisk behandling startes der altid med en indledende samtale, hvor du fortæller, hvorfor du kommer, og hvad du gerne vil arbejde med. 

Samtalen vil både dreje sig om, hvordan du har det kropsligt og mentalt. Hvis du vælger at komme i et forløb, finder vi et mål at arbejde henimod. Det kan være alt fra at turde gå ud i større menneskemængder eller føle at du trækker vejret helt ned i maven. Til forskel fra mange andre behandlinger, arbejdes der i psykomotorisk terapi meget kropsligt. Vi vil gerne have dig mere ned i kroppen og hen til et sted ,der føles/sanses ressourcefuldt. Det kan fx være dine fødder. For ofte vil kroppen føles spændt og stramt omkring bryst, hals, nakke og skuldre når du døjer med angst. 

Som regel vil der altid indgå behandling på briksen, medmindre du har en grund til ikke at ville det. En psykomotorisk terapeutisk behandling foregår altid med tøj på, og som regel får du et tæppe på, da det ofte påvirker vores parasympatiske del af det autonome nervesystem. Når det parasympatiske nervesystem påvirkes, kommer vi ofte ned i det, vi kalder ro-hvile-reaktion. Det er her vi fordøjer og restituerer, og det er denne ro, mennesker der lider af angst ofte har svært ved at finde på egen hånd. Sammen arbejder vi henimod, at du i fremtiden bedre kan sanse og mærke impulser og signaler fra din krop, så du kan "tage angsten" i opløbet. 

DET AUTONOME NERVESYSTEM

Ofte vil vi tale om det autonome nervesystem, så du får en fornemmelse og forståelse af, hvad det er, som sker i din krop under angst.  Du får en viden om, hvordan angst påvirker dig fysiologisk, men også psykologisk, og måske giver det derefter bedre mening for dig, hvorfor du reagerer, som du gør.

For nogle giver det god mening at se det visuelt, og for andre er det arbejdet på briksen som virker. I samarbejde finder vi ud af, hvor dine kropslige og mentale ressourcer ligger og prøver at forstærke dem. 

BEHANDLINGN EN STATSGODKENDT

Psykomotorisk terapeutisk behandling er en professionsbachelor og bygger på stor viden om anatomi, fysiologi og psykologi. Det særlige ved psykomotoriske behandling er, at din behandler er specialiseret i at møde og se dig, præcis som du er og føler dig. Der er ingen rigtig eller forkert måde du kan være på, og vi arbejder altid ud fra det der er, om så det er stort eller småt. 

VIL DU VIDE MERE?

Vil du vide mere om angst og psykomotorisk behandling, er du velkommen til at kontakte mig. 

 

Psykomotorisk Terapi & Behandling 

Gendarmergården

Smedelundsgade 22A, 1 th 

4300 Holbæk

Psykomotorisk.png

kontakt@psykomotorisk-behandling.com

 telefon: 28 11 94 95 

CVR: 39491206