Undgå sygefravær

- sæt ind med forebyggende indsats imod stress, udbrændthed og svigtende motivation

- Undgå sygemeldinger

- Tag stress i opløbet 

- Stop nakke- og skuldergener 

- Kom spændinger i kroppen til livs 

- Få ro på et nervesystemet på overarbejde

- Få mere overskud og energi til det der gælder

- Sæt jeres medarbejders ressourcer i spil 

- Skab bedre trivsel og motivation hos den enkelte 

Booke et GRATIS møde med Psykomotorisk Terapi & Behandling og hør, hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed med at forebygge stress og udbrændthed. 

Du er altid velkommen til selv at kontakte os på + 45 28 11 94 95 eller på sigridpmt@gmail.com. Nedenfor har I mulighed for at skrive et par ord om jeres henvendelse, hvorefter I kontaktes hurtigst muligt. 

VISION, MISSION OG VÆRDIER

 

VISION 

Psykomotorisk Terapi & Behandling ønsker forebygge og behandle stress og udbrændthed samt øge  på medarbejdertrivsel og egenmotivation på arbejdspladser i Holbæk kommune.  

MISSION 

Gennem en anerkendende og nysgerrig tilgang til individet og omgivelserne støtter, vejleder og guider vi medarbejdere og ledere til at få det bedste samarbejde med fokus på tillid, motivation og ressourcer. 

VÆRDIER

ANDERKENDELSE 

- Når vi anerkender hinandens forskelligheder, og kan vi bruge hinandens kompetencer og nå at sætte ind i tide inden udbrændthed og stress bliver en del af hverdagen. 

RESSOURCER

- Alle mennesker har ressourcer, men somme tider skal disse genfindes og genlæres. Den psykomotoriske tilgang er specialiseret i at se og møde det enkelte individ og i  samarbejde fokusere og opbygge dennes ressourcer. På denne måde bliver individet tillidsfuld til egen kunnen, robusthed, modstandsdygtighed og ansvarlig for egen sundhed.

MOTIVATION

- Når vi er motiverede, presser vi os selv og yder vores allerypperste. Vi skaber og fremmer motivationen samtidig med at den enkelte har respekt og forståelse for egne og andres grænser. 

Psykomotorisk Terapi & Behandling 

Gendarmergården

Smedelundsgade 22A, 1 th 

4300 Holbæk

Psykomotorisk.png

kontakt@psykomotorisk-behandling.com

 telefon: 28 11 94 95 

CVR: 39491206