PSYKOMOTORISK BEHANDLING

Psykomotorisk behandling er en statsgodkendt professionsbachelor som tager 3,5 år.

 

Psykomotorik kan studeres på VIA i Randers og/eller på  UCC Hillerød. Det er en professionsbachelor på lige fod med fysioterapeut-,  ergoterapeut- og sygeplejerskeuddannelsen.

Som uddannet psykomotorisk terapeut haves der stor viden indenfor psykologi, fysiologi, anatomi, pædagogik, ergonomi, fysisk træning og bevægelsesudvikling. Som klient kan du derfor regne med stor ekspertise på disse områder.

Psykomotorisk behandling er ikke en alternativ behandling, da uddannelsen gik fra privat til statsgodkendt uddannelse i 2001, og der arbejdes pt fra fagforeningen DAP's side om at skabe mulighed for autorisation, så der kan henvises fra lægen samt få tilskud fra Sygeforsikring "Danmark".

Det er noget helt andet end at få massage, jeg føler mig meget mere afslappet og godt tilpas

Kvinde, 30 år

Selvstændig og tidligere sygemeldt med stress

KROP OG PSYKE

Kommer du til psykomotorisk behandling hos Sigrid Lund Nielsen, kommer det til at foregå på klinikken hos Tværfagligt Hus for Mental og  Kropslig Sundhed på Vesterbro, som er startet af Psykomotoriske Terapeuter København. Behandlingen tager udgangspunkt i både krop og psyke og vil derfor som regel starte med:

- en samtale

- en behandling på briks

- evt. øvelser. 

- afsluttende samtale

DET AUTONOME NERVESYSTEM

Der arbejdes bl.a. ud fra teori, forskning og erfaring omkring det autonome nervesystem. Det autonome nervesystem styrer alt det automatiske i vores krop såsom hjertebanken, svedture, åndedræt mm. Det autonome nervesystem kan ikke styres eller kontrolleres, men det kan påvirkes. Mange klienter som kommer pga stress, angst, depression mm. har ikke balance i dette system. Enten er de meget oppe i høje og aktive gear pga. stress, angst og traumer (i alarmberedsskab) eller også er de nede i gear pga. depression eller sorg. 

I behandlingen arbejdes der derfor henimod at finde dine kropslige og mentale ressourcer, så du på sigt selv kan balancere i de forskellige gear og lære at mærke, hvad du har brug for i forskellige sammenhænge. Hvad enten det er ro/hvile eller aktivitet. 

Jeg blev opmærksom på, at jeg spænder op ved blid berøring,

og at jeg har mulighed for at stoppe op, når tingene bliver for meget.

Kvinde, 34 år

Studerende

INDIVIDUEL BEHANDLING

En behandling er aldrig den samme, for den tager udgangspunkt i det som du har brug for den pågældende dag. Derfor kan behandlingen nogle gange indeholde meget samtale og mindre behandling eller lidt samtale og meget behandling. 

Til din første behandling tales der om, hvad du har brug for og hvad du på sigt ønsker at opnå. Hvis du ønsker et forløb af f.eks. 5-10 gange, tilrettelægges der samtale, øvelser og behandling fra gang til gang, så du kommer tættere på dit mål. 

Et psykomotorisk behandlingsforløb tages udgangspunkt i kroppens tempo. Du bliver ikke "fixet", men skal selv være en aktiv del af behandlingen aktivt både verbalt og kropsligt. 

Jeg kom hos Sigrid, da jeg ikke kunne finde ro i krop og sind pga. smerter og bekymringer grundet leddegigt og fibromyalgi

Kvinde, 27 år

I fleksjob i butik/kontor 

VIL DU VIDE MERE?

Læs mere om psykomotorisk behandling her: 

www.ucc.dk - Psykomotorikuddannelsen

 

Uddannelsesguiden - Psykomotorisk Terapeut 

Psykomotorisk Terapi & Behandling 

Gendarmergården

Smedelundsgade 22A, 1 th 

4300 Holbæk

Psykomotorisk.png

kontakt@psykomotorisk-behandling.com

 telefon: 28 11 94 95 

CVR: 39491206